PORTFOLIO > ARCHIVES

Resurrection (detail)
Resurrection (detail)
Mixed
10"x10"x10"
2010
$900